Behandling

Hvad, hvordan, hvorfor?...


Måske har du ikke været hos en psykolog før, og føler dig usikker på, om det er noget, der kan hjælpe dig.


Måske har du dårlige erfaringer med tidligere terapiforløb.


Lad ikke overtænkning og skepsis forhindre dig i at få den håndsrækning, du ønsker og behøver - kontakt mig, og lad os finde ud af, hvordan jeg kan hjælpe dig. Jeg kan hjælpe dig med....

Sorg og tab

At miste nogen eller noget, som har betydning for én kan udløse en sorgreaktion. Det kan være svært at komme gennem en sorgproces, og bevæge sig videre i livet. Her kan terapien være en hjælp til at bearbejde og acceptere det tabte. 

Livskriser

Det er naturligt, men kan være belastende, at opleve livskriser, f.eks. i form af personlige livsudfordringer, omvæltninger og udvikling. En livskrise kan opstå akut, eller være af mere langsigtet, eksistentiel karakter. Uanset hvad, kan jeg hjælpe dig med at håndtere den.

Selvværd

Lavt selvværd er et fænomen, som mange kæmper med, og det er en risikofaktor ift. f.eks. depression eller angst. Selvværdet har betydning for livskvalitet og mestring hos et menneske. Det er muligt at forbedre sit selvværd via terapi - jeg vil - og kan - hjælpe dig med dette.

Angst

Angst kan antage mange former; f.eks. panikangst, generaliseret angst, OCD eller fobi. Det kan være invaliderende at have angst, og betyder ofte en indskrænkelse af personlig frihed. Der er forskellige terapiformer, som er effektive i behandlingen af angst. Jeg har god erfaring med dette.

Depression

Ca. hver 5. dansker udvikler i løbet af livet symptomer på depression, i en eller anden grad. Depression er en alvorlig og indgribende psykisk lidelse, der har store omkostninger for den, som lider under symptomerne, såvel som de pårørende. Det er vigtigt at få hjælp til at komme ud af depression - terapi kan gøre en effektiv og varig forskel.

Stress

Man kan definere stress som en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har.

Stress kan udgøre en trussel mod helbredet, og kan afstedkomme andre psykiske og fysiske lidelser. Jeg kan hjælpe dig med at forstå og håndtere din stress.

Jeg er som psykolog inspireret af eksistentiel, kognitiv, personcentreret og tilknytningsteoretisk tænkning og metode. Det betyder i praksis, at jeg har et solidt fagligt fundament, som jeg kan tilpasse dig og din problemstilling helt individuelt og specifikt. 


Indledningsvist lægger jeg vægt på etablering af en tryg og fortrolig terapeutisk alliance med dig. Jo mere åben og tillidsfuld vores dialog er, jo bedre kan jeg hjælpe dig. Derfor forsøger jeg at møde dig så imødekommende og empatisk som muligt. Jeg tager ansvar for strukturering og tydelighed i terapien, under indtænkning af de mål, som vi i fællesskab sætter for forløbet. 


Jeg tilbyder såvel individuel terapi som parterapi. 


Hvordan jeg

arbejder